ตรวจสอบรายชื่อ รอบ 25 เมษายน 2567

เรียน นักศึกษารหัส 60 61 62 63 รอบ 25 เมษายน 2567

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่

https://aar.bsru.ac.th/images/graduation/graduates/2567/25670425.66-1.pdf

https://aar.bsru.ac.th/images/graduation/graduates/2567/25670425.66-2.pdf

โปรดอ่านรายละเอียด

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

*นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโรงเรียนฝึกสอนให้พิมพ์ Comment ใต้ภาพของสาขาวิชาของนักศึกษาที่มีชื่อนักศึกษา โดยประกอบด้วย รหัสนักศึกษา และ โรงเรียนที่ฝึกสอน เทอม 1 หรือ 2

** ถ้าไม่มีรหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียนที่ฝึกสอน แจ้ง commet ในสาขาวิชา ครับ

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. หากมีการแก้ไขหลังจากนี้ขออนุญาตไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

***** รายการที่แจ้งแก้ไขแล้วจะมีการตอบกลับว่าเรียบร้อยแล้ว *****

**ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ขออนุญาต ติดต่อ**

#EDUBSRU

#BSRU

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.