📢 คุรุสภาเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการสมัครเข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

📢 คุรุสภาเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการสมัครเข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

📅 ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2567

📲💻 ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com

🔶 คู่มือตรวจสอบสิทธิและปรับปรุงข้อมูล สำหรับผู้สมัครเข้ารับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
https://www.ksp.or.th/wp-content/uploads/2024/06/annul-in-Thai-2-2567.pdf

🔶 สำหรับการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 จะเปิดการรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 00.30 น. – 6 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com ซึ่งจะแจ้งประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ ต่อไป

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/12/50987/

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.