กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Cr.ภาพถ่าย

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.