A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

  • ทำไมเกรดยังไม่ออกค่ะ เพื่อนคนอื่นที่เรียนด้วยกันออกหมดแล้ว????
  • สวัสดีครับ ผมรบกวนสอบถาม ในการประเมินเกรดนิยม แต่ละอันดับมีการประเมินไรครับ ตัดเกรดที่เท่าไรบ้างครับ
  • เกรดภาคเรียนที่ 2
  • ทำไมเกรดยังไม่คิดสงสัย