A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

ข่าวประกาศสาขา

การรับสมัครนิสิตใหม่  สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558
สนใจเข้าศึกษาต่อ สมัครได้ที่ สาขานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558
ตัวอย่างข่าวสารสาขา
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558
ตัวอย่างข่าวสารสาขา
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558
ตัวอย่างข่าวสารสาขา
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558
โขนครุศาสตร์  บ้านสมเด็จ
ตัวอย่าง โขนครุศาสตร์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2558
โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ ๔
โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ ๔
วันอังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2558